Hej och varmt välkommen till Norrtälje Komvux filmsida

 

Här hittar du filmer som vi visar på vår introduktionsträff. Kika gärna på dem redan nu så får du en uppfattning om hur det går till att studera hos oss.

   

  Innehåll

  • Schema
  • Kurslitteratur
  • Självservice

  Relaterade länkar

  norrtalje.se/komvux

  Viktig information
  Det är obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället både för dig som ska studera i klassrum och distans. 

   

  Innehåll

  • Studieförsäkran
  • Studieaktivering
  • Ansökan till nästa studieperiod
  • Hjälp med ansökan

  Relaterade länkar

  Lämna studieförsäkran till CSN
  Våra ansöknings- och periodstider
  Expeditionens öppettider
  Kurs- och ansökningskatalog

   

  Innehåll

  • Stödfunktioner som vi erbjuder: orienteringskurser, studiehandledning, mattestuga och IT stöd
  • Inläsningstjänst
  • ”Studiehjälpen” i Unikum

  Relaterade länkar

   

   

  Innehåll

  • Studerandeforum
  • Kursutvärderingar
  • Om du har synpunkter på din utbildning
  • Självservice på Norrtälje vuxenutbildning

  Relaterade länkar

  Självservice

   

  Innehåll

  • Om studievägledning
  • Hur du kommer i kontakt med studievägledningen

  Relaterade länkar

  Boka tid för studievägledning

   

   

  Innehåll

  • Om lärplattformen Unikum
  • Hur du loggar in
  • Vem du vänder dig till för att få teknisk hjälp
  • Unikum Academy

  Relaterade länkar

  Logga in i Unicum
  Unikum Academy

   

   

  Innehåll

  • Hitta i våra lokaler
  • Parkeringsplats
  • Café Campus
  • Jordnötsförbud

  Relaterade länkar