Hej och varmt välkommen till Norrtälje Komvux filmsida

 

Här hittar du filmer med viktig information för dig som ska studera på Norrtälje Komvux. 

  Corona-anpassningar

  Hur vi corona-anpassar Norrtälje Komvux

  Relaterade länkar

  Folhälsomyndighetens allmänna råd

   

  Schema och kurslitteratur

  • Schema
  • Kurslitteratur

  Relaterade länkar

  Se schema och kurslitteratur

  Viktig information
  Det är obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället både för dig som ska studera i klassrum och distans.

  Obs! Under period 2 2021 kommer vi att dela upp undervisningen för att undvika trängsel. Din lärare kommer att mejla dig information och dag och tid när du ska komma till skolan.

  Självservice och kontakt

  • Om vår självservice
  • Viktiga dokument på vår webbplats
  • Kontaktuppgifter till personal på skolan
  • Boka tid för expeditionsärenden

  Relaterade länkar

  Länk till hemsida – självservice

  Länkt till hemsida – kontakt

  Studiestart och ansökan

  • Studieförsäkran
  • Studieaktivering
  • Ansökan till nästa studieperiod
  • Hjälp med ansökan

  Relaterade länkar

  Lämna studieförsäkran till CSN
  Våra ansöknings- och periodstider
  Expeditionens öppettider
  Kurs- och ansökningskatalog

   

  Stöd i din utbildning

  • Stödfunktioner som vi erbjuder: orienteringskurser, studiehandledning, mattestuga och IT stöd
  • Inläsningstjänst
  • ”Studiehjälpen” i Unikum

  Relaterade länkar

   

   

  Påverka din utbildning

  • Studerandeforum
  • Kursutvärderingar
  • Om du har synpunkter på din utbildning

  Relaterade länkar

  Länk till hemsidan – Studerandeforum

   Studie- och yrkesvägledning

  • Om studievägledning
  • Hur du kommer i kontakt med studievägledningen

  Relaterade länkar

  Boka tid för studievägledning

   

  Om lärplattformen Unikum

  • Om lärplattformen Unikum
  • Hur du loggar in
  • Vem du vänder dig till för att få teknisk hjälp
  • Unikum Academy

  Relaterade länkar

  Logga in i Unicum
  Unikum Academy

   

  Digital datorstuga och support

  • Om teknisk support
  • Beställa lösenord till Teams och Unikum
  • Hjälp med de digitala verktygen
  • Använda datorerna på skolan

  Relaterade länkar

  Länk till hemsidan – digital support

  Länk till hemsidan – Beställa lösenord

  Länk till hemsidan – Boka datorstuga

   

  Praktisk information

  • Hitta i våra lokaler
  • Parkeringsplats
  • Café Campus
  • Jordnötsförbud

  Relaterade länkar