Hej och varmt välkommen till Norrtälje Komvux filmsida

 

Här hittar du filmer som vi visar på vår introduktionsträffar. 

 

Innehåll

 • Om lärplattformen Unikum
 • Hur du loggar in
 • Vem du vänder dig till för att få teknisk hjälp
 • Unikum Academy

Relaterade länkar

Logga in i Unikum
Unikum Academy

 

 

Innehåll

Hur vi corona-anpassar Norrtälje Komvux

Relaterade länkar

Folhälsomyndighetens allmänna råd

 

 

Innehåll

 • Schema
 • Kurslitteratur
 • Självservice

Relaterade länkar

norrtalje.se/komvux

Viktig information
Det är obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället både för dig som ska studera i klassrum och distans.

Obs! Under period 1 2021 kommer vi att dela upp undervisningen för att undvika trängsel. Din lärare kommer att mejla dig information och dag och tid när du ska komma till skolan.

 

Innehåll

 • Stödfunktioner som vi erbjuder: orienteringskurser, studiehandledning, mattestuga och IT stöd
 • Inläsningstjänst
 • ”Studiehjälpen” i Unikum

Relaterade länkar

 

 

Innehåll

 • Studerandeforum
 • Kursutvärderingar
 • Om du har synpunkter på din utbildning
 • Självservice på Norrtälje vuxenutbildning

Relaterade länkar

Självservice

 

Innehåll

 • Om studievägledning
 • Hur du kommer i kontakt med studievägledningen

Relaterade länkar

Boka tid för studievägledning