Hej och varmt välkommen till Norrtälje Komvux introduktionssida

 

Här hittar du viktig information som du som ska börja studera hos oss behöver ta del av.

 

 1. Kika på filmerna, och vid behov, klicka på de relaterade länkarna som finns vid varje video.
 2. Klicka på den gröna ”studieaktiveringsknappen” som finns på denna webbplats.
 3. Kom till det första lektionstillfället, gäller både dig som ska läsa på distans och klassrum.

 

Innehåll

 • Schema
 • Kurslitteratur
 • Självservice

Relaterade länkar

norrtalje.se/komvux

Viktig information
Det är obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället både för dig som ska studera i klassrum och distans. 

 

Innehåll

 • Studieförsäkran
 • Studieaktivering
 • Ansökan till nästa studieperiod
 • Hjälp med ansökan

Relaterade länkar

Lämna studieförsäkran till CSN
Våra ansöknings- och periodstider
Expeditionens öppettider
Kurs- och ansökningskatalog

 

Innehåll

 • Stödfunktioner som vi erbjuder: orienteringskurser, studiehandledning, mattestuga och IT stöd
 • Inläsningstjänst
 • ”Studiehjälpen” i Unikum

Relaterade länkar

 

 

Innehåll

 • Studerandeforum
 • Kursutvärderingar
 • Om du har synpunkter på din utbildning
 • Självservice på Norrtälje vuxenutbildning

Relaterade länkar

Självservice

 

Innehåll

 • Om studievägledning
 • Hur du kommer i kontakt med studievägledningen

Relaterade länkar

Boka tid för studievägledning

 

 

Innehåll

 • Om lärplattformen Unikum
 • Hur du loggar in
 • Vem du vänder dig till för att få teknisk hjälp
 • Unikum Academy

Relaterade länkar

Logga in i Unicum
Unikum Academy